Smartis  este o aplicatie de gestiune a unei entitati comerciale precum si o aplicatie care va oferta informatii in timp real despre starea proceselor din cadru afacerii. Procesele cele mai frecvent utilizate in cadru unei entitati economice sunt achizitii ,gestiunea stocurilor ,contabilitate ,facturare,salarizare ,contabilitate,productie . Smartis raspunde cu succes la procesele mentionate.

Funcționalitățile sale acoperă o gamă largă de domenii, inclusiv:

 1. Achiziții: Gestionarea achizițiilor și a furnizorilor.
 2. Gestiunea Stocurilor: Monitorizarea și optimizarea nivelurilor de stoc.
 3. Contabilitate: Asigurarea unei evidențe contabile precise.
 4. Facturare: Procesarea și emiterea facturilor.
 5. Salarizare: Administrarea salariilor și a altor beneficii pentru angajați.
 6. Productie: Planificarea și urmărirea proceselor de producție.
 7. E-factura . In Smartis puteti trimite si primi facturile in SPV.  Puteti printa facturile primite (cel de la ANAF nu este "prietenos")
 8. Declaratia SAF-T (D406) - reprezinta trimiterea electronica a datelor financiar contabile catre autoritatea fiscala a statului .

Fiecare dintre aceste module poate fi adaptat și detaliat în funcție de specificul și nevoile afacerii care utilizează sistemul Smartis. Eficiența acestui tip de sistem vine din capacitatea sa de a integra și automatiza diverse procese, oferind o viziune cuprinzătoare asupra întregii operațiuni a companiei. Astfel, liderii și managerii afacerii pot lua decizii informate bazate pe date reale și actuale, pot îmbunătăți eficiența operațională și pot gestiona mai eficient resursele. Este important de menționat că implementarea și utilizarea eficientă a unui sistem ERP precum Smartis necesită o planificare atentă, formare adecvată a personalului și, posibil, adaptări personalizate pentru a se potrivi nevoilor specifice ale afacerii.

 

De ce sa utilizati aplicatia Smartis ?

 1. Gestionarea Integrală a Afacerii: Smartis acoperă o gamă largă de procese critice pentru o afacere, cum ar fi achiziții, gestionarea stocurilor, contabilitate, facturare, salarizare și producție. Aceasta înseamnă că utilizatorii pot avea acces la toate instrumentele necesare pentru gestionarea integrală a afacerii lor într-un singur loc.
 2. Eficiență Operațională: Prin automatizarea și optimizarea proceselor, Smartis contribuie la creșterea eficienței operaționale. Reducerea eforturilor manuale și eliminarea redundanțelor pot aduce beneficii semnificative în termeni de timp și resurse economisite.
 3. Informații în Timp Real: Capacitatea de a furniza informații în timp real despre starea proceselor din cadrul afacerii adaugă un nivel de transparență și permite decidenților să ia decizii informate și rapide.
 4. Ușurință în Utilizare: Utilizarea intuitivă prin funcții de drag-and-drop face ca Smartis să fie accesibil chiar și pentru cei fără experiență tehnică, reducând curba de învățare și timpul necesar pentru implementare.
 5. Gestionarea Documentelor : Integrarea gestionării documentelor în toate modulele, prin intermediul funcției de drag-and-drop, adaugă o dimensiune suplimentară de eficiență și organizare în gestionarea informațiilor.
 6. Flexibilitate și Personalizare:  Smartis oferă flexibilitate și posibilitatea de a personaliza anumite aspecte, aceasta poate fi adaptată la nevoile unice ale fiecărei afaceri.
 7. Suport și Asistență: O aplicație robustă ar trebui să vină cu suport și asistență eficiente pentru a ajuta utilizatorii ă profite la maximum de toate funcționalitățile oferite.
 8. Conformitate Fiscală și Legală: Aplicatia Smartis este proiectată pentru a ține cont de cerințele fiscale și legale în evoluție, acest aspect poate adăuga un nivel de încredere pentru utilizatori.


 

GestiuneModulul de gestiune în cadrul aplicației Smartis acoperă o gamă largă de funcționalități legate de gestionarea materiilor prime și a stocurilor. Iată o scurtă prezentare a principalelor aspecte acoperite de acest modul:

 1. Recepția Materiilor Prime și Marfurilor: Funcționalitatea de înregistrare și gestionare a intrărilor de materii prime și marfă în stoc.
 1. Gestiunea Mișcărilor Interne: Monitorizarea și înregistrarea tuturor mișcărilor interne ale materiilor prime și a produselor finite în cadrul întreprinderii.
 1. Vânzări și Dispoziții de Livrare: Procesarea comenzilor și emiterea dispozițiilor de livrare pentru produsele care urmează să fie expediate clienților.
 1. Rezervări de Stocuri: Posibilitatea de a rezerva cantități specifice din stoc pentru a asigura disponibilitatea acestora pentru anumite scopuri sau comenzi viitoare.
 1. Gestiunea Obiectelor de Inventar: Înregistrarea și monitorizarea obiectelor de inventar, inclusiv a informațiilor legate de locație, stare și proprietăți.
 1. Serii de Documente și Produse Finite: Identificarea și gestionarea produselor sau documentelor în baza unor serii specifice.
 1. Gestiunea Reviziilor și Reparațiilor: Înregistrarea și gestionarea proceselor de revizie și reparații ale obiectelor de inventar, urmărind istoricul acestora.
 1. Gestiunea Stocurilor: Monitorizarea nivelurilor de stoc pentru a preveni epuizarea sau acumularea excesivă.
 1. Gestiunea Seriilor Documentelor: Urmărirea și administrarea documentelor prin intermediul unor serii specifice, asigurându-se că informațiile sunt organizate și ușor de gestionat.

Aceste funcționalități acoperite de modulul de gestiune contribuie la optimizarea și eficientizarea proceselor legate de stocuri, de la primirea materiilor prime până la livrarea produselor finite. Ele furnizează utilizatorilor o viziune cuprinzătoare asupra stocurilor și a fluxurilor de materiale, ajutând la luarea deciziilor informate în ceea ce privește gestionarea resurselor și a operațiunilor logistice.

 

 

 

Documente Interne

Modulul "Documente Interne" din cadrul aplicației Smartis oferă un cadru comprehensiv pentru gestionarea și monitorizarea diferitelor documente interne ale organizației. Iată o prezentare mai detaliată a funcționalităților și aspectelor pe care le acoperă acest modul:

 1. Contracte cu Furnizorii: Înregistrarea și gestionarea tuturor contractelor încheiate cu furnizorii, inclusiv informații precum termenii, condițiile și detaliile legate de furnizare.
 1. Facturi de Prestări Servicii: Procesarea și înregistrarea facturilor de prestări servicii primite de la furnizori sau emise către clienți.
 1. Registru Secretariat: Monitorizarea tuturor documentelor care intră și ies din firmă, asigurându-se o evidență clară și accesibilă a corespondenței și a altor documente.
 1. Ordine de Deplasare pentru Salariați: Înregistrarea și gestionarea ordinelor de deplasare pentru salariați, inclusiv detalii despre călătorie și cheltuieli asociate.
 1. Decontul de Cheltuieli: Procesarea și înregistrarea deconturilor de cheltuieli depuse de către angajați pentru rambursare.
 1. Modul Decizii Interne: Gestionarea deciziilor interne ale organizației, asigurând o evidență a procesului decizional intern și a documentelor asociate.
 1. Modul E-Factura: Implementarea și gestionarea sistemului E-Factura pentru emiterea și primirea facturilor în format electronic, contribuind la eficientizarea procesului de facturare.

Acest modul furnizează o platformă centralizată pentru toate documentele interne ale organizației, facilitând gestionarea acestora și asigurându-se că informațiile sunt organizate și accesibile într-un mod eficient. Prin includerea funcționalităților legate de contracte, facturi, deplasări, deconturi și decizii interne, se acoperă o gamă largă de procese specifice organizațiilor și se contribuie la eficientizarea fluxului de lucru și la asigurarea conformității cu reglementările specifice.

 

 


 

 

 

 

Logistică

 


 

 

Modulul de logistică din aplicația Smartis acoperă un spectru larg de funcționalități legate de gestionarea achizițiilor, a parcului auto și a evaluării furnizorilor. Iată o prezentare detaliată a aspectelor și funcționalităților pe care le acoperă acest modul:

 1. Gestionarea Achizițiilor de Materii Prime și Marfuri: Procesarea și gestionarea achizițiilor de materii prime și marfuri, atât pentru procesele de producție, cât și pentru vânzările comerciale.
 1. Generarea Comenzilor către Furnizori: Crearea și transmiterea comenzilor către furnizori, facilitând procesul de aprovizionare și asigurând disponibilitatea materiilor prime.
 1. Evaluarea Furnizorilor și Termenelor de Achiziții: Monitorizarea performanței furnizorilor și evaluarea termenelor de achiziții pentru a asigura conformitatea cu standardele și condițiile contractuale.
 1. Evaluarea Transporturilor: Evaluarea performanței și eficienței transporturilor pentru a optimiza lanțul de aprovizionare și livrare.
 1. Gestionarea Parcului Auto: Evidența și gestionarea parcului auto al organizației, inclusiv informații despre vehicule, revizii, și întreținere.
 1. Evidenta Asigurarilor privind Parcul Auto: Monitorizarea detaliată a asigurărilor pentru fiecare vehicul din parcul auto, asigurându-se că acestea sunt la zi.
 1. Foile de Parcurs și Cheltuielile privind Consumul de Combustibil și Piese Auto: Înregistrarea datelor despre deplasările vehiculelor, consumul de combustibil și cheltuielile asociate cu întreținerea și reparațiile.
 1. Generarea Codului UIT privind E-Transportul: Generarea codului UIT (Unic de Identificare al Transportului) necesar pentru produsele cu risc fiscal, conform cerințelor ANAF.

 

Prin integrarea acestor funcționalități într-un singur modul, organizația beneficiază de o abordare centralizată și eficientă a gestionării logisticelor sale, de la achiziții până la gestiunea parcului auto și evaluarea furnizorilor. Acest lucru poate contribui la optimizarea proceselor, reducerea costurilor și îmbunătățirea transparenței în ceea ce privește operațiunile logistice. În ansamblu, acest modul pare să ofere o soluție completă și integrată pentru gestionarea logistică, contribuind la eficientizarea proceselor, reducerea costurilor și îmbunătățirea transparenței operaționale. Aceste caracteristici sunt esențiale pentru orice organizație care dorește să își optimizeze operațiunile logistice și să își îmbunătățească performanța generală.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comercial

 

 

 


 

 

 

Modulul comercial este o unealtă extrem de valoroasă pentru orice afacere, oferind o gamă largă de funcționalități esențiale pentru gestionarea eficientă a relațiilor cu clienții și a proceselor de vânzare. Să examinăm în detaliu caracteristicile și beneficiile pe care le oferă acest modul:

 1. Gestionarea Cererilor de Ofertă de la Clienți: Această funcție permite organizației să răspundă rapid și eficient la solicitările potențialelor oportunități de afaceri, ceea ce poate crește rata de conversie a prospectelor în clienți.
 2. Procesarea Comenzilor de la Clienți: Simplificarea procesului de comandă ajută la accelerarea ciclului de vânzare și îmbunătățirea satisfacției clientului.
 3. Gestionarea Contractelor de Vânzare cu Clienții: Acest aspect asigură o gestionare eficientă a acordurilor contractuale, ajutând la respectarea termenilor și condițiilor convenite.
 4. Managementul Campaniilor de Marketing: Integrarea campaniilor de marketing ca oportunități permite organizației să urmărească eficacitatea inițiativelor de marketing și să ajusteze strategiile pentru a maximiza impactul.
 5. Analiza Situațiilor de Vânzare: Monitorizarea performanței de vânzare ajută la identificarea tendințelor, oportunităților și provocărilor, contribuind la luarea unor decizii mai informate.
 6. Emiterea Facturilor Proforme și a Facturilor de Vânzare: Automatizarea acestor procese economisește timp și reduce erorile, facilitând o gestionare financiară mai eficientă.
 7. Procese Verbale de Punere în Funcțiune: Aceste documente sunt esențiale pentru confirmarea conformității produselor sau serviciilor cu cerințele specificate de client.
 8. Conectarea la Platforme de Vânzare Online: Integrarea cu platforme precum E-mag sau WooCommerce extinde canalele de vânzare și facilitează o gestionare centralizată a comenzilor.
 9. Generarea Automată de AWB-uri: Această funcționalitate simplifică procesul de expediere și ajută la asigurarea unei livrări rapide și eficiente.
 10. Transformarea Rapidă a Cererilor în Comenzi și Facturi: Capacitatea de a converti o cerere de ofertă în comandă și factura prin un singur click îmbunătățește semnificativ eficiența procesului de vânzare.
 11. Gestionarea Fișierelor Primite de la Clienți: Organizarea și gestionarea eficientă a documentelor și informațiilor primite de la clienți asigură o comunicare și un serviciu de calitate.

Prin utilizarea acestui modul, organizațiile pot gestiona în mod eficient toate aspectele procesului de vânzare, de la primirea cererilor de ofertă până la finalizarea tranzacției. Automatizarea și centralizarea acestor procese contribuie nu doar la eficientizarea operațiunilor, ci și la îmbunătățirea experienței clientului și la creșterea vânzărilor.

 

 

 


 

 

 

 

 

Producție

 

 

 

 

Modulul de producție este esențial pentru orice entitate comercială implicată în activități de producție. Acesta oferă un set complex de instrumente pentru gestionarea eficientă a întregului proces de producție, de la planificarea inițială la finalizare. Să explorăm în detaliu funcțiile majore ale acestui modul:

 1. Evidența Structurilor de Produs Arborescente: Acest aspect permite organizației să organizeze și să gestioneze structurile de produs într-un mod clar și eficient, facilitând înțelegerea proceselor și materialelor necesare pentru fiecare produs.
 2. Normele de Consum: Prin gestionarea normelor de consum, modulul ajută la optimizarea utilizării resurselor și la reducerea risipei, ceea ce poate duce la economii semnificative de costuri.
 3. Fișele Tehnologice și Timpul de Realizare a Produselor: Aceste fișe sunt vitale pentru înțelegerea și standardizarea proceselor de producție, permițând evaluarea și optimizarea timpilor de realizare.
 4. Gestionarea Comenzilor Lansate în Producție: Această funcționalitate asigură o monitorizare eficientă a progresului comenzilor de producție, de la inițiere până la finalizare.
 5. Gestionarea Resurselor: Integrarea gestionării resurselor, cum ar fi utilajele și salariații, în modulul de producție permite o planificare mai eficientă și o utilizare optimă a acestora.
 6. Generarea Automată a Planificărilor de Producție: Automatizarea planificării de producție economisește timp și reduce posibilitatea erorilor, contribuind la eficientizarea fluxului de lucru.
 7. Raportările de Producție: Aceste rapoarte sunt esențiale pentru monitorizarea performanței și eficienței proceselor de producție.
 8. Submodule de Antecalculații de Preț și Postcalcul: Acestea sunt importante pentru estimarea costurilor de producție și analiza rentabilității produselor.
 9. Evidența pe Clasa 9 privind Contabilitatea de Producție: Gestionarea contabilității de producție este crucială pentru o evidență corectă și transparentă a costurilor și consumurilor de producție.
 10. Producție Pe Obiective și Lucrări: Această funcționalitate permite gestionarea eficientă a comenzilor de producție complexe sau de lungă durată, oferind o vedere clară asupra progresului și resurselor necesare.

În concluzie, modulul de producție oferă o abordare integrată și detaliată a gestionării proceselor de producție, de la planificare și resurse, până la monitorizare și raportare. Aceasta conduce la o mai mare eficiență operațională, reducerea costurilor și îmbunătățirea calității produselor finite. Prin utilizarea acestui modul, entitățile comerciale pot obține o vedere holistică asupra activităților de producție, ceea ce este esențial pentru succesul pe termen lung în orice domeniu de producție.

 

 Proiecte 

 

 

Modulul de proiecte este un instrument extrem de valoros pentru gestionarea și monitorizarea eficientă a proiectelor, indiferent dacă acestea sunt legate de dezvoltarea unui produs sau de realizarea unei lucrări. Iată o analiză a caracteristicilor și beneficiilor principale ale acestui modul:

 1. Evidența Activităților de Proiectare: Acesta permite organizarea detaliată și urmărirea progresului tuturor activităților legate de proiectare, asigurându-se că toate aspectele proiectului sunt acoperite.
 2. Alocarea Resurselor pe Etapele Proiectului: Prin posibilitatea de a aloca resurse specifice (cum ar fi personal, echipamente, finanțe) pentru fiecare etapă a proiectului, modulul ajută la optimizarea utilizării resurselor și la prevenirea supraîncărcării sau a subutilizării.
 3. Contorizarea Automată a Timpilor de Lucru: Funcționalitatea de start-stop proiect permite contorizarea automată a timpului petrecut de fiecare participant la proiect. Acest lucru facilitează o evaluare precisă a efortului de muncă și contribuie la gestionarea eficientă a timpului.
 4. Generarea Rapoartelor privind Statusul Proiectului: Modulul oferă capacitatea de a genera rapoarte diverse care oferă informații actualizate despre statusul proiectului. Aceasta include progresul, problemele întâmpinate, și estimările pentru finalizarea proiectului.
 5. Analiza Eficienței Activității de Proiectare: Prin analizarea datelor colectate, modulul poate oferi o perspectivă asupra eficienței procesului de proiectare, permițând identificarea oportunităților de îmbunătățire.

În concluzie, modulul de proiecte este un instrument esențial pentru orice organizație care desfășoară activități complexe de proiectare și dezvoltare. Acesta nu doar că simplifică gestionarea proiectului, dar oferă și instrumente valoroase pentru monitorizarea progresului, evaluarea resurselor și îmbunătățirea continuă a proceselor. Utilizarea eficientă a acestui modul poate conduce la o mai mare eficiență operațională, reducerea costurilor și îmbunătățirea calității rezultatelor finale ale proiectului.

 

 

 

 

 

 

 

 

Salarizare/Resurse umane

 

 


 

 

 

 

Modulul de salarizare din Smartis este vital pentru gestionarea eficientă și corectă a aspectelor legate de resursele umane și salarizare în cadrul unei organizații. Să detaliem funcționalitățile și beneficiile principale ale acestui modul:

 1. Evidența Salariaților și a Documentelor Aferente: Acest aspect permite organizarea și accesul rapid la informațiile referitoare la fiecare angajat, inclusiv datele personale și istoricul profesional.
 2. Gestionarea Pontajelor de Lucru: Modulul urmărește orele lucrate de fiecare angajat, facilitând o înregistrare precisă a timpului de muncă și contribuind la un calcul corect al salariilor.
 3. Administrarea Concediilor Medicale și de Odihnă: Prin gestionarea concediilor, modulul asigură conformitatea cu politicile organizației și legislația în vigoare, precum și o planificare eficientă a resurselor umane.
 4. Calculul Salariilor: Această funcționalitate este esențială pentru procesarea corectă și la timp a salariilor, inclusiv deducerile legale și contribuțiile sociale.
 5. Generarea Declarațiilor pentru ANAF: Modulul permite generarea și transmiterea declarațiilor necesare, cum ar fi Declarația D112, asigurând conformitatea cu cerințele autorităților fiscale.
 6. Evidența CV-urilor: Această funcție ajută la gestionarea și organizarea CV-urilor potențialilor candidați sau angajați, facilitând procesele de recrutare și selecție.
 7. Generarea Documentelor Specifice Resurselor Umane: Acest modul facilitează crearea contractelor de muncă, avizierilor și altor documente necesare, economisind timp și reducând posibilitatea erorilor.

În ansamblu, modulul de salarizare este un instrument complex și indispensabil pentru orice organizație, asigurând o gestionare eficientă și conformă cu legislația a tuturor aspectelor legate de resursele umane. Prin centralizarea și automatizarea acestor procese, modulul contribuie la îmbunătățirea eficienței operaționale, la reducerea erorilor și la o mai bună conformitate legală, precum și la îmbunătățirea satisfacției angajaților prin gestionarea corectă și transparentă a salarizării și a beneficiilor.

 

 

 


 

 

 

Trezorerie

 
 

 

 

 

 

Modulul de trezorerie din Smartis, este un instrument esențial pentru gestionarea eficientă a finanțelor în cadrul unei entități econ

omice. Acest modul oferă o gamă largă de funcționalități care sunt cruciale pentru o bună administrare financiară. Să detaliem funcțiile și beneficiile principale ale acestui modul:

 1. Generarea Ordinelor de Plată: Aceasta facilitează procesul de efectuare a plăților, asigurându-se că toate tranzacțiile sunt executate corect și la timp.
 2. Gestionarea Efectelor de Încasat sau Plată și a CEC-urilor: Prin aceasta, modulul ajută la monitorizarea și gestionarea eficientă a tranzacțiilor, inclusiv a celor efectuate prin CEC-uri sau alte instrumente de plată.
 3. Compensări și Girări: Aceste funcții permit ajustarea și echilibrarea datoriilor și creanțelor între diferite conturi sau părți, facilitând un management eficient al lichidităților.
 4. Operațiuni de Casă/Bancă: Prin gestionarea tranzacțiilor de casă și bancă, modulul asigură o evidență clară și actualizată a tuturor mișcărilor de fonduri.
 5. Evidența Garanțiilor Contractuale: Aceasta este vitală pentru gestionarea riscurilor și asigurarea conformității cu termenii contractuali.
 6. Evidența Liniilor de Credit sau Leasing: Gestionarea acestor instrumente financiare ajută la monitorizarea datoriilor și a facilităților de credit, asigurând o utilizare eficientă a resurselor financiare.
 7. Gestionarea Cash Flow-ului: Acesta este un aspect crucial pentru orice entitate economică, permițând o viziune clară asupra fluxurilor de numerar și a capacității de a acoperi obligațiile pe termen scurt.
 8. Evidența Facturilor de Încasat și de Plătit: Aceasta asigură urmărirea efectivă a facturilor și a termenilor de plată/incasare, contribuind la un management eficient al creanțelor și datoriilor.
 9. Registru de Casă/Bancă: Acest registru oferă o evidență detaliată și actualizată a tuturor tranzacțiilor financiare, facilitând reconcilierile și auditurile.
 10. Evidența Bugetelor de Venituri și Cheltuieli: Această funcție permite planificarea și monitorizarea bugetelor, esențiale pentru o bună gestionare financiară.

Prin utilizarea acestui modul, organizațiile pot avea un control mai bun asupra finanțelor lor, asigurându-se că toate tranzacțiile sunt gestionate eficient, că lichiditățile sunt optimizate, și că riscurile financiare sunt minimizate. Modulul de trezorerie este, astfel, un instrument indispensabil pentru orice entitate economică care dorește să își îmbunătățească gestionarea financiară și să își asigure stabilitatea și creșterea pe termen lung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mijloace Fixe


Modulul de mijloace fixe,  este esențial pentru gestionarea corectă și eficientă a activelor fixe ale unei organizații. Acest modul are rolul de a automatiza și simplifica procesele contabile și fiscale asociate mijloacelor fixe. Să examinăm funcțiile principale ale acestui modul:

 1. Generarea Amortizărilor: Amortizarea este un proces contabil vital prin care costul unui activ fix este distribuit pe durata de viață utilă a acestuia. Modulul automatizează calculul amortizării, asigurându-se că este realizat conform normelor contabile și fiscale.
 2. Reevaluarea Mijloacelor Fixe: În anumite condiții, valorile mijloacelor fixe trebuie reevaluate pentru a reflecta valoarea lor corectă pe piață sau costul de înlocuire. Modulul facilitează acest proces, permițând actualizări periodice ale valorilor activelor în contabilitate.
 3. Evidența Conform Solicitărilor Organelor Fiscale: Modulul ajută la asigurarea conformității cu reglementările și cerințele fiscale, inclusiv raportarea și documentația necesară pentru autoritățile fiscale.
 4. Gestionarea Amortizărilor și Reevaluărilor Mijloacelor Fixe: Acesta permite urmărirea și înregistrarea corectă a amortizărilor și a eventualelor reevaluări ale mijloacelor fixe, asigurând o evidență precisă și actualizată.

Utilizarea modulului de mijloace fixe în cadrul unui sistem cum este Smartis oferă un control mai bun și o transparență crescută asupra activelor fixe ale organizației. Acest lucru este crucial pentru o gestionare financiară sănătoasă, permițând o planificare mai bună a cheltuielilor de capital și o înțelegere corectă a valorii reale a activelor organizației. De asemenea, automatizarea proceselor reduce riscul erorilor umane și economisește timp, permițând personalului financiar să se concentreze pe alte sarcini importante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contabilitate

 

 

 

 

Modulul de contabilitate,  este într-adevăr esențial pentru orice entitate comercială. Acesta oferă o gamă largă de funcționalități care sunt vitale pentru gestionarea corectă și eficientă a finanțelor organizației. Să detaliem principalele caracteristici și beneficii ale acestui modul:

 1. Fișa Contului: Aceasta oferă o vizualizare detaliată a tuturor tranzacțiilor care afectează un anumit cont, facilitând urmărirea și reconcilierea conturilor.
 2. Planul de Conturi Arborescent: Un plan de conturi bine structurat este crucial pentru o organizare eficientă a contabilității. Structura arborescentă facilitează navigarea și înțelegerea relațiilor dintre diferite conturi.
 3. Diferențe de Curs Valutar: Acest aspect este important pentru organizațiile care desfășoară tranzacții în valute străine, asigurându-se că toate conversiile valutare sunt calculate corect și reflectate în contabilitate.
 4. Registrul Jurnal: Înregistrarea tuturor tranzacțiilor financiare în registrul jurnal asigură o evidență cronologică și exactă, esențială pentru transparența financiară.
 5. Balanta de Verificare: Aceasta oferă o imagine de ansamblu a tuturor conturilor și este esențială pentru verificarea corectitudinii înregistrărilor contabile.
 6. Jurnalele de Cumpărări și Vânzări: Aceste jurnale facilitează urmărirea detaliată a tranzacțiilor de cumpărare și vânzare, esențiale pentru gestionarea fluxurilor de numerar și a stocurilor.
 7. Declarațiile Fiscale: Generarea declarațiilor fiscale, cum ar fi Decontul de TVA D300, Declarația D394 și SAF-T, asigură conformitatea cu cerințele fiscale și reduce riscul de erori sau penalități.
 8.  

Modulul EBITDA pentru Evidența Profitului din Exploatare: EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) este un indicator important pentru evaluarea performanței financiare a unei companii, excluzând anumite cheltuieli și venituri non-operationale. Acest modul permite o analiză detaliată a profitabilității din activitățile operaționale.

 1. Respectarea Cerințelor Specifice Legislative: Conformitatea cu legislația și reglementările contabile este esențială pentru orice entitate comercială. Modulul de contabilitate este proiectat pentru a respecta aceste cerințe, asigurând astfel că organiza

ția se conformează normelor și reglementărilor în vigoare. Acest lucru ajută la prevenirea potențialelor probleme legale sau fiscale și asigură o imagine corectă și transparentă a situației financiare a companiei.

Prin utilizarea modulului de contabilitate în cadrul Smartis, organizațiile pot beneficia de o gestionare financiară mai precisă și eficientă. Automatizarea și centralizarea proceselor contabile nu doar că economisesc timp și reduc riscul erorilor, dar și oferă un control mai bun asupra finanțelor organizației. Acest lucru este vital pentru luarea deciziilor informate, planificarea financiară și menținerea unei bune sănătăți financiare a companiei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapoarte Stocuri

 

 

 

Modulul Rapoarte stocuri din Smartis joacă un rol crucial în gestionarea eficientă a inventarului și a stocurilor în cadrul unei entități economice. Prin oferirea unor instrumente avansate de urmărire și analiză, acest modul contribuie la optimizarea gestionării stocurilor. Iată câteva dintre caracteristicile cheie și beneficiile acestui modul:

 1. Evidența Stocurilor: Aceasta permite monitorizarea exactă a cantităților de stocuri disponibile, asigurându-se că datele sunt mereu actualizate și corecte.
 2. Fișele de Magazie: Aceste fișe detaliate oferă informații despre mișcările de stocuri, inclusiv intrările și ieșirile, contribuind la o evidență precisă și la prevenirea discrepanțelor de inventar.
 3. Analiza Vitezei de Rotație a Stocurilor: Prin evaluarea vitezei de rotație, organizațiile pot identifica produsele cu cea mai mare și cea mai mică frecvență de vânzare, ceea ce ajută la optimizarea nivelurilor de stoc și la reducerea costurilor de stocare.
 4. Identificarea Stocurilor cu Mișcare Lentă: Această funcționalitate este importantă pentru detectarea stocurilor care nu se vând rapid și care pot genera costuri suplimentare.
 5. Gestionarea Stocului Minim și a Stocului de Siguranță: Stabilirea și menținerea unor niveluri adecvate de stoc minim și de siguranță sunt esențiale pentru prevenirea suprastocării sau a penuriei de stocuri.
 6. Instrumente de Inventariere: Modulul oferă instrumente pentru efectuarea inventarierii, facilitând procesul de verificare și actualizare a stocurilor.
 7. Generarea de Rapoarte Specifice Activității: Posibilitatea de a genera diverse rapoarte legate de stocuri este crucială pentru o analiză detaliată a performanței și eficienței gestionării inventarului.

Prin utilizarea modulului Rapoarte stocuri, organizațiile pot avea o viziune clară asupra stării inventarului lor, ceea ce permite o planificare mai bună, reducerea risipei și optimizarea costurilor. Acest modul este esențial pentru menținerea unui echilibru între cerere și ofertă, precum și pentru asigurarea unei gestionări eficiente a resurselor.

 

 

 

 

 

 

Administrare

 

 

Modulul Administrare, este vital pentru gestionarea securității și eficienței sistemului. Acest modul permite o administrare centralizată a utilizatorilor, a accesului la date și a funcționalităților sistemului. Să explorăm în detaliu caracteristicile și beneficiile acestui modul:

 1. Gestionarea Utilizatorilor și a Credențialelor de Acces: Acest aspect este crucial pentru securitatea sistemului. Prin gestionarea utilizatorilor care se loghează cu nume și parolă, modulul asigură că doar persoanele autorizate au acces la informațiile și funcționalitățile sistemului.
 2. Alocarea Drepturilor și Rolurilor: Posibilitatea de a defini și a atribui diferite niveluri de acces și roluri utilizatorilor în funcție de responsabilitățile și nevoile lor este esențială pentru un control eficient și pentru prevenirea accesului neautorizat la date sensibile.
 3. Crearea Lunilor de Lucru Contabile și Definirea Constantelor de Lucru: Aceste funcționalități ajută la structurarea și organizarea eficientă a proceselor contabile și la asigurarea conformității cu perioadele fiscale și contabile.
 4. Consultarea Jurnalului de Operațiuni Efectuate de Utilizatori: Acest jurnal oferă o evidență detaliată a activităților efectuate în sistem, contribuind la transparență și la posibilitatea de audit.
 5. Cererea de Suport și Actualizări ale Aplicației: Modulul permite utilizatorilor să solicite suport și să fie informați despre ultimele actualizări și modificări ale aplicației, asigurând astfel că toți utilizatorii beneficiază de ultimele îmbunătățiri și corecturi.
 6. Dashboard-ul pentru Manageri: Această funcționalitate oferă managerilor o viziune de ansamblu și acces rapid la informațiile critice și la indicatorii de performanță, esențiali pentru luarea deciziilor informate.

Prin utilizarea modulului Administrare, companiile pot asigura o gestionare eficientă a accesului la sistem și o administrare centralizată a proceselor critice. Acest lucru nu doar că îmbunătățește securitatea și eficiența operațională, dar oferă și uneltele necesare pentru o gestionare flexibilă și responsivă a resurselor sistemului.