Avans salariati

 

Calcul avans salariati

Se deschide fereastra, se da click pe start calcul – care va genera avansul pentru informatiile introduse (nr de zile lucratoare – default sunt 21, procentul de avans – de exemplu 40%,  rotunjirea – de exemplu rotunjirea la zeci, nr zile avans – de exemplu 10).

start_calcul

Astfel, in tabel vor fi prezentate: marca, nume si prenume, compartiment, salariul tarifar, nr. ore baza (80 = 8 ore norma X 10 zile selectate), nr. ore lucrate (din 80), zile CO (2, pentru al treilea angajat), zile BO (3 zile de concediu medical pentru al treilea angajat), nr. ore avans (66), baza avans, avans calculat (sugerat de program – poate fi modificat manual, caz in care va fi evidentiat printr-o culoare), diferente.

calcul_salvare

Se salveaza sau se poate Exporta in Excel. Astfel se realizeaza calculul avansului.

 

 

Plata avans salariati

Din aceasta fereastra se continua activitatea de acordare a salariului inceputa la calcul avans.

Tabelat sunt prezentate informatiile: marca, nume si prenume, CNP, compartiment, cont bancar, avans de plata, plati anterioare, plata curenta (sugerata de program egala ca valoare cu suma trecuta in avans, dar care poate fi modificata), ramas de plata, bifa pentru plata, modalitatea de plata (card/numerar).

 

Se selecteaza toti angajatii sau doar cei care urmeaza sa fie platiti, apoi prin click dreapta in tabel apare optiunea efectuare plata, care va aplica bifa la plata. Se salveaza si se inchide fereastra.

efect_plata_avans

Se deschide acum Centralizatorul avansuri care afiseaza avansurile propuse pentru plata (pozitiile salvate din fereastra plata avans), pentru luna in curs. Contine in tabel: nr doc, marca, nume si prenume, CNP, compartiment, suma de plata, cont bancar, mod plata, data luna si anul.

 centr_avans

Partea de jos ofera posibilitatea de Export in Excel, de tiparire avansuri card si tiparire avansuri numerar. Tiparire avansuri card/numerar ofera posibilitatea de vizualizare a tipizatului de plata.

 

In partea de sus a ferestrei se genereaza calea catre fisierul de exportat, se completeaza campul pentru Director general si Intocmitor, precum si titlul raportului (ex: plati in conturi individuale Avans luna aprilie 2011). Dupa completarea tuturor informatiilor se poate realiza Export banca.

 

Daca se revine in fereastra plata avans, pentru pozitiile pentru care deja s-a efectuat plata avansului in modul prezentat, in drepul coloanei ramas de plata va fi trecut 0, la fel ca si in dreptul platii curente.

 

Asadar, ca modalitate de lucru, Smartis permite intai generarea sumelor de avans, pentru oricate persoane se doreste, apoi se efectueaza plata din centralizator. De asemenea, se poate plati partial sau integral, lucru retinut pentru o plata ulterioara a diferentei. Oricand se poate reveni si realiza alte plati pentru persoanele care nu au fost platite.

 

Alte avansuri

Fereastra se refera la situatia in care unui angajat i se acorda avansul normal acordat de firma, dar el doreste mai multi bani pentru momentul respectiv (vacanta, situatii de urgenta etc). Se adauga salariatul respectiv din dosar personal si se completeaza la “avans” suma pe care el o solicita. Se acorda o denumire avansului (diverse avansuri) si se inregistreaza data.

alte_avansuri

Se salveaza inregistrarea si va putea fi observata acum in centralizator alte avansuri. Acest lucru va fi automat preluat in calculul final al salariului, suma introdusa la alte avansuri fiind scazuta din totalul salariului, diminuand practic restul de plata.

 

Centralizator alte avansuri

Fereastra afiseaza dosarul ale avansuri propuse pentru plata, pentru luna in curs. Contine in tabel: nr doc, marca, nume si prenume, CNP, compartiment, suma de plata, cont bancar, mod plata, data luna si anul.

 dosar_alte_avansuri

Partea de jos ofera posibilitatea de Export in Excel, de tiparire avansuri card si tiparire avansuri numerar. Tiparire avansuri card/numerar ofera posibilitatea de vizualizare a tipizatului de plata.

 

In partea de sus a ferestrei se genereaza calea catre fisierul de exportat, se completeaza campul pentru Director general si Intocmitor, precum si titlul raportului (ex: plati in conturi individuale AVANS luna ianuarie 2011). Dupa completarea tuturor informatiilor se poate realiza Export banca.