Retineri

 

Sunt 2 tipuri de retineri – permanente si ocazionale (temporare). Permanente – se refera la garantii (ex: garantii aplicate in cazul gestionarilor), sau alte retineri reglementate de lege. Ambele se refera la sumele nete.

Fereastra cuprinde in partea de sus denumirea retinerii (se va completa in format text), iar din butonul Adauga se deschide dosarul personal de unde va fi selectata angajatul sau angajatii asupra carora se vor opera retinerile de salariu. Se valideaza alegerea, dupa care se completeaza in tabel valoarea Retinerii.

 retinere

In continuare se selecteaza Categoria retinerii, care poate reprezenta:

  • avansuri incasate si nerestituite,
  • facturi de plata, concediu necuvenit – ex: cazul in care o persoana a luat concediu integral si pleaca din firma mai repede de incheierea anului considerat baza de concediu
  • alte sume,
  • avans CO – cazul in care unui angajat i s-a acordat un avans pentru concediul de odihna
  • sindicat, CAR samd

Dupa precizarea informatiilor corespunzatoare, se poate Salva. Retinerea va putea fi acum observata in Centralizator retineri efectuate la salarii.

 

Centralizator retineri efectuate la salarii

Se refera la retinerile temporare efectuate asupra salariilor.

Contine toate retinerile efectuate asupra salariilor, cu numele, compartimentul, cu denumirea, categoria, suma retinuta, operatorul, data si ora operarii, precum si luna si anul corespunzatoare.

 centr_retineri

In acest centralizator se pot vizualiza dupa preferinte (prin “tragere” a unor coloane pentru grupare in capul tabelului) anumite informatii de interes (ex: se doreste o grupare dupa categorie retineri – se trage coloana in capul tabelului, de acolo putand fi “expandata” pentru a se vedea unde se incadreaza fiecare angajat caruia i s-a efectuat o retinere la salariu).

 Tragere:vizualizare1

  Expandare:

expandare

 

Centralizator retineri permanente

Acest centralizator se refera la acele retineri care au caracter permanent.

Pagina precizeaza tabelar: numele salariatului, compartimentul din care face parte, denumirea retinerii, marimea (in procent sau suma fixa), baza de calcul (suma fixa sau % din salariu tarifar zile), contul debitor/creditor, bifa pentru retinere neactiva (se poate ca pentru o luna sau mai multe sa nu trebuiasca sa fie aplicata retinerea, caz in care se va bifa “retinere neactiva”; daca nu este bifat, atunci se va efectua retinerea in mod normal), categoria retinerii.

centr_retineri_perm

In partea de jos a ferestrei se gaseste butonul Adauga retinere care deschide o mini-fereastra in care se vor completa: marca (din dosar personal), angajatul (din dosar personal), nume retinere (camp de tip text editabil), marimea, baza de calcul (% din salariu realizat, % din salariu tarifar zile lucrate, suma fixa, % din salariu tarifar, indiferent de zile lucrate), cont debitor (se alege din planul de conturi), cont creditor (se alege din planul de conturi), nr nota (contabila), descriere, categorie retinere.

Click dreapta in tabel permite si alte optiuni: aplica cont debitor/creditor, aplica nota contabila, care pot modifica aceste informatii pentru mai multe pozitii simultan.

centr_ret_perm2

Dupa completarea tuturor informatiilor se poate Salva.

 

 

Penalizari/alte retineri din venitul brut

Contine toate penalitatile aplicate angajatilor, cu baza de calcul venitul brut.

O penalizare se poate Adauga din butonul din dreapta, care va face trimitere la dosarul personal, de unde se aleg persoanele vizate, se valideaza si apoi in coloana Suma se completeaza valoarea penalizarii.

penalizare

Se completeaza denumirea retinerii/penalizarii si data, dupa care se poate Salva. Diminuarea va fi aplicata venitului brut.

 

 

Dosar sporuri

Reprezinta un nomenclator de sporuri, cuprinzand in tabel denumire spor, marirea (procent), si modalitatea de calcul (% din x sau suma fixa).

dosar_sporuri

Din butonul din partea de jos a ferestrei se poate alege Spor nou – se va completa denumire spor, marime spor, modalitate de calcul. (+ posibilitatea de a aplica si in functie de vechime – in munca si in societate, cu adaugarea in tabelul din stanga jos a marimilor de spor corespunzatoare anilor introdusi).

 

 

Centralizator sporuri acordate

Prezinta sporurile acordate sub o forma de vizualizare efectiva a persoanelor care beneficieaza de sporurile existente in nomenclatorul de sporuri – dosar sporuri.

 centr_sporuri

Fereasta prezinta: marca, nume si prenume, compartiment, spor (denumire spor), baza de calcul (ca “% din...”), marimea.

Partea de jos ofera posibilitatea adaugarii unui nou spor prin: Adauga spor – trebuie completata marca si numele angajatului (cu selectie din dosar angajati)si apoi sporul corespunzator si marimrea lui.

Un centralizator suplimentar poate fi vizualizat prin click pe butonul centralizator din partea dreapta jos a ferestrei. Noua fereastra prezinta toti angajatii activi ai firmei, cu sporurile pe care le are fiecare, putandu-se observa mai bine ce sporuri insumate ar putea avea un salariat.

 

Premii/diurne/tichete de masa

Sunt plati care nu afecteaza partea de salarizare.

 

 

Premii

Adauga premii

Fereastra contine in partea de sus campurile pentru denumire si data, precum si butoanele adauga si sterge.

Procedura: click pe butonul Adauga – se face trimitere la dosar personal, de unde se selecteaza persoanele care vor beneficia de premii. Se valideaza alegerea si automat apar in fereastra de premii, unde tabelat sunt prezentate informatiile: marca, nume si prenume, compartiment, premiul brut, procent prima, premiu net. Mod de completare: se introduce un premiu brut, apoi in coloana de procent se indica valoarea procentuala, calculandu-se apoi automat premiul net (ex: se introduce un premiu brut de 500, la procent se indica 80%; automat este calculat la 400 procentul net).

 premii

In partea de jos a ferestre se poate selecta incadrarea primei: premii, compensare CO (ex: in situatia in care un angajat nu a reusit sa isi ia concediul cuvenit si pleaca din firma, angajatorul ii va plati perioada respectiva de concediu), alte compensari. Se salveaza din butonul din stanga jos si se poate acum vizualiza in dosar premii.

 

 

Dosar premii

Partea de sus a ferestrei prezinta tabelar denumire, data, luna, an, operator, data si ora operarii, total si daca este cazul bifa pentru compensare CO sau alte compensari, iar in partea de jos, corespunzator pentru pozitia selectata, sunt trecute informatiile cu privere la angajatul care beneficiaza de prima: marca, nume si prenume, compartiment, prima bruta, procent, prima net, operator, data si ora operarii.

 

Partea de jos a ferestrei cuprinde, pe langa posibilitatea de adaugare, modificare si stergere de premii, si un centralizator. In acest centralizator sunt afisate toate premiile acordate si introduse in program si contine in tabel: anul, luna, marca, compartiment, prima bruta, procent, prima net, operatorul, data si ora operarii, si daca este cazul bifele pentru compensare CO sau alte compensari.

 

 

Diurne

Adauga diurne

Fereastra contine in partea de sus campurile pentru denumire si data, precum si butoanele adauga si sterge.

Procedura: click pe butonul Adauga – se face trimitere la dosar personal, de unde se selecteaza persoanele care vor beneficia de diurne. Se valideaza alegerea si automat apar in fereastra de diurne, unde tabelat sunt prezentate informatiile: marca, nume si prenume, compartiment, diurna, nr. zile. Se completeaza suma pentru diurna si numarul de zile corespunzatoare si apoi se Salveaza din butonul din partea de jos a ferestrei.

 diurne

 

Dosar diurne

Fereastra cuprinde in tabel: anul, luna, marca, nume si prenume, compartiment, valoare diurna, diurna platita, ramas de plata, nr. zile diurna, operator, data si ora operarii.

 

dosar_diurne

Din partea dreapta jos a ferestrei se poate efectua Plata diurna. Modalitate de lucru: se selecteaza o pozitie din tabel care are o suma in coloana ramas de plata, click pe Plata diurne – care va deschide o noua fereastra (ce contine numele angajatului, compartimentul, contul bancar) in care se va aplica bifa in coloana Plata. In coloana plata curenta se va putea completa fie suma intreaga pentru diurna respectiva, fie alta suma dorita. Se specifica si modul de plata – card sau numerar – si apoi se salveaza. Dupa salvare, plata se inregistreaza automat si daca s-a platit toata suma pentru diurna, atunci pentru pozitia respectiva nu ma mai ramane nimic de plata (ramas de plata =0).

 

 

Centralizator plati diurne

Fereastra afiseaza diurnele propuse pentru plata, pentru luna in curs. Contine in tabel: nr doc, marca, nume si prenume, CNP, compartiment, suma de plata, cont bancar, mod plata, data luna si anul.

Partea de jos ofera posibilitatea de Export in Excel, de tiparire diurne card si tiparire diurne numerar. Tiparire diurne card/numerar ofera posibilitatea de vizualizare a tipizatului de plata.

centr_plati_diurne

In partea de sus a ferestrei se genereaza calea catre fisierul de exportat, se completeaza campul pentru Director general si Intocmitor, precum si titlul raportului (ex: plati in conturi individuale DIURNA luna). Dupa completarea tuturor informatiilor se poate realiza Export banca.

 

 

 

Tichete de masa

Fereastra contine in partea de sus butonul Adauga care face trimitere la dosar personal de unde se vor selecta angajatii care vor beneficia de tichete de masa. Se valideaza alegerea si automat sunt trecute in tabele pozitiile respective. Sunt afisate: marca, nume si prenume, compartiment, zile lucrate, valoare unitara tichet, nr. tichete acordate (programul propune, corespunzator numarului de zile lucrate un nr de tichete; ele pot fi insa mai multe sau mai putine, in functie de cum stabileste firma), valoare tichet, prima serie si ultima serie (pentru evidenta exacta a tichetelor acordate).

tichete_masa

Se completeaza campul pentru observatii (daca este cazul) si se salveaza.

 

 

Dosar tichete de masa

Daca abia s-a operat acordarea unor tichete de masa, prima operatiune este Actualizare din partea de jos a ferestrei. Vor aparea pozitiile cu tichetele repartizate, fiind mentionate in tabel: luna, anul, nume si prenume, cnp, compartiment, valoare unitara tichet, nr. zile lucrate, nr. tichete acordate, valoare tichete (valoare pentru care se plateste 16% impozit), prima si ultima serie, observatii, operator, data si ora operarii.

Se poate Exporta in Excel sau tipari.

 

Sume neimpozitate

Adauga sume neimpozitate

Fereastra contine in partea de sus butonul Adauga care face trimitere la dosar personal de unde se vor selecta angajatii pentru care exista sume neimpozitate (practic se diminueaza baza impozabila). Se valideaza alegerea si automat sunt trecute in tabele pozitiile respective. Sunt afisate: marca, nume si prenume, compartiment, suma neimpozitata.

Partea de sus a ferestrei contine un camp editabil – denumire lista – unde se vor completa informatii cu privire la lista respectiva. Se salveaza si se poate vizualiza acum in Dosar sume neimpozitate.

 

 

Dosar sume neimpozitate

Cuprinde in mod tabelat: anul, luna, marca, nume si prenume, compartiment, suma neimpozitata (valoare pe an), operator, data si ora operarii.