Comenzi de la clienti

 

Fereastra cuprinde nr. comanda, data comanda (data proprie de inregistrare), nr. contract/comanda (se poate completa manual sau se poate deschide dosar contracte vanzari si selecta de acolo contractul dorit  - a se vedea contracte/centralizator contracte), grupare client (se alege din lista deja stabilita), curs euro, client (cel care solicita acea comanda), observatii comanda, localitatea (pentru a se stabili modalitatile de predare, transport), responsabil contract (se alege din dosar personal, deci trebuie sa fie inregistrat acolo), bifarea pentru notificare prin e-mail (programul va trimite automat un e-mail cu informatiile comenzii responsabilului de contract in momentul salvarii), si butoanele adauga si sterge (prin care se adauga, respectiv se indeparteaza pozitii din comanda).

 

comenzi

 

Apasarea butonului adauga va genera asadar o pozitie in tabel.

 

Partea tabelara cuprinde: denumire articol/serviciu (se selecteaza din dosar articole), destinatia comenzii (se alege dintr-o lista propusa, de obicei fiind vorba de vanzare; daca se selecteaza vanzare, acel articol va fi automat trimis si in portofoliu), bifarea pentru serviciu (poate fi vorba de o lucrare, un p.i.f., de exemplu), presiune nominala Pn (bar), debit maxim Q (Nmc/h), bifa pentru automatizare (aceste 3 coloane se pot personaliza in functie de activitatea de productie a firmei), bifa pentru fisa de analiza (pentru un produs solicitat de client care are variante constructive diferite, nu este de serie), sablon fisa de analiza (deschide dosar sabloane fise de analiza, din care se va putea selecta o parametrizare corespunzatoare, din sabloanele existente in partea stanga si detalierea fiecaruia in partea dreapta – denumire parametru si categoria raspunzatoare – comercial, sectie, tehnic samd), cantitate, data livrarii conf. contract (data trecuta in contract pentru livrarea produselor, solicitata de client), data propusa livrarii (propusa intern pentru productie, care poate fi mai devreme de data livrarii, cand se respecta perfect contractul, sau mai tarziu, cand apar intarzieri, eventual discutate cu clientul), preturile in Euro si in RON, costul de productie (daca s-a realizat o antecalculatie), observatii articol.

 

Dupa completarea tuturor campurile si a datelor din tabel, se poate salva comanda, din butonul din partea de jos a ferestrei.

 

Dosar comenzi de la clienti

 

Fereastra cuprinde toate comenzile de productie ale firmei.

Partea de sus ofera posibilitatea de filtrare dupa nr comanda, articol, client, grupare, localitate, dar si diverse centralizatoare: pe produse (afisare tablera cu aranjare alfabetica, dupa denumire produs, indiferent de localitate, in lista), pe articole (localitati - articole), pe localitati sau pe centre de grupare (gruparile de clienti).

 

dosar_comenzi 

 

Comenzile in termen (care se incadreaza in termenele de livrare stabilite) vor fi afisate in alb, cele depasite vor fi semnalizate cu alta culoare. De asemenea, dupa efectuarea anumitor operatii (se va vedea in continuare) se va putea utiliza si butonul de recalculare livrari.

 

Tot in partea de sus a tabelului se gasesc bifele pentru: ramas de livrat (setata default ca aplicata, pentru a nu afisa si istoricul produselor livrate), ramas de fabricat (setata default ca aplicata, pentru a nu afisa si istoricul articolelor fabricate) si de planificat (nu este aplicata default). Daca se debifeaza ramas de livrat, vor fi afisate toate comenzile indiferent daca au fost sau nu livrate din anul in curs; daca se debifeaza doar ramas de fabricat vor fi afisate comenzile care inca nu au fost fabricate si care trebuie apoi si livrate. Bifele sunt folosite diferit de departamentele firmei: pe cei de la productie ii va interesa ce este ramas de fabricat, pe cand cei de la comercial sunt interesati de comenzile care au statutul ramas de livrat.

 

Tabelat se vor regasi toate informatiile referitoare la acea comanda, informatii “trase” din fereastra de inregistrare a unei noi comenzi: stare (in lucru, fara proiect, fara lansare, se aprovizioneaza – mai ales pentru firmele care fac comert), stare 1, automatizare, planificat, nr. comanda, exclus din cash flow (se refera la situatiile de comenzi pentru care nu mai sunt asteptate plati, incasarile fiind deja realizate, deci banii respectivi nu vor mai fi luati in considerare pentru circuitul financiar viitor al firmei), management de productie (face trimitere la meniul productie, la arborescenta management produse, in care fiecare comanda pentru vanzare va avea o corespondenta), data, fisa de analiza (daca a fost introdusa in momentul realizarii comenzii), serviciu, denumire articol, UMcanitate, livrat, ramas de livrat, data livrarii conf. contract, data prop. livrarii, dest. comenzii (se poate modifica selectia initiala – ex: din fisa model poate trece in vanzare), grupa (referire la grupa articolului), curs (cursul euro la data respectiva), preturi (euro/ron), val. rap. la cant., val. rap. la cant. rezolvata (daca o comanda s-a realizat partial, va fi prezentata valoare intermediara, prezentata in lei), valoarea euro, cost productie (daca a fost introdus prin antecalcul), client, grupare, localitate (foarte importanta, mai ales pentru clientii care au mai multe puncte de lucru), nr. contract, observatii, finalizata (se refera la statutul comenzii – se aplica prin click dreapta, comanda terminata, si dispare daca este bifat “ramas de fabricat”), observatii articol, responsabil comanda, operator, data si ora operarii.

 

Click dreapta in tabel ofera o serie de optiuni pentru utilizator: pozitii din facturi/din servicii, corespondenta comenzi client/pozitii facturate, comanda terminata/neterminata/in lucru/in stoc/fara proiect/fara lansare (din productie pot fi stabilite diversele stadii in care se afla una sau mai multe comenzi), se aprovizioneaza, comanda prestari servicii/lucrari, comanda cu livrari cantitative, exclude din cash flow, adauga la cash flow, repartizeaza comanda in portofoliu grupat dupa sectii de productie, modifica stare 1, necesita/ nu necesita automatizare, rezolva comenzi livrare din gestiune, adauga in sitemul de gestiune a managemenului de productie (pentru acele articole pentru care s-a modificat starea – din fisa model in vanzare – si care trebuie acum sa aiba si corespondentul in managementul de productie).

 dosar_comenzi2

 

Aplicarea uneia din aceste optiuni se va regasi afisata imediat, modificand o eventuala stare existenta.

Partea dreapta a tabelului cuprinde aspectele legate de fisa de analiza. Se regasesc aici butoanele pentru tipizat fisa de analiza si fisa de sesizare. Fisa de analiza va contine informatii specifice pentru produsul respectiv si va fi completata si bifata corespunzator de fiecare reprezentant de departament care participa la acea comanda. (din butonul definire parametrii comanda – fiecare departament va sti ce anume are de completat – ex: comercialul – diametru nominal, presiunea normala samd, sectia – seria, probatorul, tehnicul – cod de proiect, tip ventil, samd). Fisa de sesizare are exact acelasi format ca o fisa de analiza si ajuta in situatiile in care apar probleme in utilizarea unor produse realizate/vandute.

 

Partea de jos a ferestrei contine butonul “rezolva comenzi livrate” care deschide o fereastra din care se va selecta din totalul produselor continute pe o comanda cantitatea care a fost livrata (ex: din total de 6 produse de livrat se completeaza ca au fost livrate 2, deci ramase de livrat 4). Se salveaza si cand se revine in centralizator se vor observa in coloanele dedicate aceste informatii actualizate.

 

Practic, prin aceasta operatiune, de rezolvare a comenzilor livrate, se inchide portofoliul de comenzi.

 

Acelasi lucru este valabil si pentru butonul “rezolva servicii”, doar ca in acest caz rezolvarea se va realiza prin “stingerea” valorilor. Click pe butonul rezolva servicii duce la o fereastra noua ce cuprinde in partea tabelara  denumirea serviciului si valorile – valoarea rezolvata anterior (daca este cazul) si valoarea de rezolvat curenta (unde se completeaza tot sub forma de valoare cat din total a fost “livrat”).

 

Daca s-a gresit, se poate da click dreapta -  pozitii din servicii – sterge – recalculare din partea de sus a tabelului si din nou valoarea rap. la cant rezolvata revine la 0.

 

Butonul Tipareste prezinta comanda in format tipizat si va specifica nr, data, beneficiarul, grupa, responsabilul si tabelat denumirea produselor, cantitatile, data propusa livrarii, caracteristicile si observatiile.

 

 

IMPORTANT!

Pentru portofoliu, in cazul in care se realizeaza o vanzare fara comanda, o factura introdusa (meniul gestiune/vanzari/dosar facturi emise), va fi adaugata (prin click dreapta si adauga in portofoliu de comenzi – daca exista corespondenta in dosar articole din nomenclatoare) direct in dosar comenzi de la clienti (cu specificarea la observatii  ca provine din vanzari  - pentru vizualizare, in fereastra dosar comenzi de la clienti trebuie sa fie debifate ramas de fabricat si ramas de livrat, pentru afisarea istoricului de productie/livrare).

 

Structura portofoliu raportat la produs/clienti

Fereastra cuprinde doua pagini, pentru fiecare existand cate 3 etape pentru graficele de tip “pie” afisate: total, realizat, ramas.

Prima pagina prezinta toate produsele firmei procentual, sub forma de rapoarte pentru produsele realizate de firma, pe cele 3 niveluri: total, realizat si ramas.

A doua pagina are in componenta mai multe rapoarte: structura portofoliu general – prezinta pentru fiecare client, procentual, portofoliul total, realizat si ramas de realizat.

  

Analiza comenzi, analiza comenzi raportate la livrari

 

Sunt centralizatoare prezentate sub metoda de pivotare a coloanelor, utilizatorul putand sa isi personalizeze vizualizarea prin “drag and drop” (a se vedea modalitatea de ultilizare la aprovizionare -  analiza necesare de aprovizionare).

  

Structura comenzilor dupa centre de venit

Pagina se refera la gruparea comenzilor in functie de centrele de venit, putand fi utila pentru a stabili/observa randamentul pe care il are fiecare centru de venit in parte.