Fise tehnologice

 

Tehnologie si normare

In aceastra pagina se completeaza operatiunile la care trebuie supuse componentele unui produs, precum si normele de timpi corespunzatoare. In fereastra de introducere a unei noi fise tehnologice vor putea fi completate: nr. fisa, tehnologia pentru articolul (se alege din dosar articole, pe baza de filtru – sau se adauga articol nou), cod intern/stas (a materiei prime cumparate), calitate material, dimensiuni (se refera la dimensiunea la care incepe prelucrarea produsului finit), STAS (referitor la actiunile asupra produsului), observatii, produsul finit (din care face parte articolul selectat), cod intern/STAS pentru acesta.

 adauga_tehnologie

 

Exista posibilitatea de a adauga din alta tehnologie, cu click pe butonul corespunzator – se va deschide centralizatorul fiselor tehnologice din care se vor selecta tehnologiile dorite pentru „clonare”. Odata aduse in fereastra, asupra lor se pot aduce modificari sau se pot adauga noi pozitii, in functie de operatiunile dorite.

 

De asemenea, se poate adauga direct cate o pozitie prin care se opereaza asupra acelui articol. Se vor completa in tabel tehnologiile – denumire operatii (ajustare, curatire, debitare), descriere operatie (procedura exacta), utilaj (masina pe care este realizata operatia), sectia (se va completa automat dupa selectarea utilajului), scule, dispozitiv, verificatoare (instrumentele cu care se va realiza verificarea corectitudinii operatiei); se trece apoi la partea de normare, unde se completeaza: nr. minute/ore masina (ajuta la a observa daca masina a fost sau nu eficienta, prin numarul de ore totale lucrate, comparand cu numarul de ore disponibile pe masina – practic se normeaza si masina), timp pregatire in min/ore, timp de prelucrare in min/ore, cantitatea (la o operatiune pot iesi si 2 piese deodata sau doar jumatate dintr-o piesa), timpii totali in min/ore, nr. lucratori (timpii de normare pentru lucrator nu pot fi mai mici decat timpii de normare pentru masina, iar cand un om deserveste 2 masini, se va inregistra la numar lucratori valoarea 0.5)

 

Lotul optim – este o variabila in stransa legatura cu timpii de pregatire si functioneaza astfel: daca este 1 – pentru fiecare piesa nou produsa, se va tine cont de timpul de pregatire introdus; daca este mai mare de 1 – sa spunem 10, pentru primele 10 produse realizate, timpul de pregatire va fi cel introdus, iar pentru a 11-a piesa, se va lua din nou in calcul timpul de pregatire. Daca timpul de pregatire nu conteaza decat la inceputul operatiunii, atunci se va introduce un lot optim mult mai mare decat cel dorit de realizat, astfel incat sa nu se ajunga a se lua in calcul de mai multe ori (ex: la o masina poate fi realizat un numar cat de mare de produse, dupa ce au avut loc setarile initiale – timpii de pregatire).

 lot optim

 

Partea de jos ofera posibilitatea de a aplica bifa pentru tehnologie implicita – se refera la faptul ca realizarea unui produs poate sa aiba loc prin metode tehnologice diferite (poate fi facut pe utilaje diferite); bifa va stabili ca aceasta tehnologie este cea recomandata pentru realizarea unui anumit produs.

 

Fise de masuratori – este o lista in care se vor regasi: denumire parametru controlat, valorile minime/maxime si eventualele observatii. Ea este folositoare pentru departamentul de control tehnic al calitatii.

 fisa masuratori

 

Dupa introducerea tuturor informatiilor, din partea dreapta a ferestrei principale se poate opta pentru salvare prin apasarea butonului salveaza ca (utila mai ales in cazul in care se aduc modificari unei fise deja existente).


 

Dosar fise tehnologice

In dosar vor fi afisate toate produsele care contin fise tehnologice. Partea de sus a ferestrei contine posibilitatea de filtrare, cu optiuni filtru dupa nr. ordine, denumire articol, cod reper, dimensiuni, calitate, precum si butoanele pentru fisa masuratori si fisa tehnologica.

 

Butonul fisa masuratori – un tipizat unde se vor preciza ce verificari si la ce cote trebuie realizate.

Butonul fisa tehnologica deschide un format tipizat ce contine toate detaliile legate de operatiile pe care le suporta in procesul de fabricatie un produs: operatia (denumirea si descrierea sa), sectia, ore masina, timpi de pregatire, timpi de executie, utilajele/scule/verificatoare. La finalul acestei fise va fi afisat, insumat, timpul total de executie pentru produsul selectat (pe masina, de pregatire, de executie), precum si persoanele responsabile – tehnolog si normator.

 tipizat_masuratori

In tabel sunt prezentate informatii legate de: nr. ordine, denumire articol, cod reper, lot optim, dimensiuni, calitate material, STAS, timp (minute si ore), timp pregatire (minute si ore), total ore/minute masina, produs, cod produs finit, intocmitor, operator tehnologie (persoana care adauga operatiile), data/ora op. tehnologiei, operator normare (persoana care adauga normele de timp), data/ora op. normare.

 

optiuni_dosar

 

Click dreapta in tabel ofera o serie de optiuni:

  • Valideaza tehnologie – prin aceasta operatiune, o fisa tehnologica nu mai poate fi modficata sau stearsa decat de persoanele care au aanumite drepturi de utilizare in Smartis;
  • Devalidare tehnologie – prin aceasta operatiune, fisa tehnologica revine la starea in care poate fi modificata;
  • Tehnologie implicita – prin aceasta operatiune, se va aplica bifarea corespunzatoare care va considera prima aceasta tehnologie in momentul alegerii modalitatii de realizare a unui produs;
  • Adauga tehnologie in istoric – va trimite respectiva fisa tehnologica intr-un dosar unde se regasesc tehnologiile care nu mai sunt utilizate; 
  • Scoate tehnologie din istoric – in directa corespondenta cu bifarea din partea de jos a ferestrei (istoric tehnologii), poate sa readuca o tehnologie din dosarul celor arhivate pentru a fi folosita din nou; 
  • Aplica lot optim – va aplica, pentru pozitiile selectate, un numar de produse pentru care timpii de pregatire nu se schimba. 

Butonul Recalculare timpi – este necesara apasarea sa in cazul in care au fost aduse modificari in privinta timpilor pe fisele tehnologice.

 

Partea de jos a ferestrei prezinta detaliile pentru fiecare pozitie din tabel.

 indicatii_lucru

 

In pagina indicatii de lucru se precizeaza operatiile/activitatile (ex: strunjire-finisare), descrierea (ex: strunjit frontal; tesit gaura; strunjit conic; strunjit exterior), utilaje (ex: strung) sectia (ex: prelucrari mecanice), scule (ex: cutit rotunjit, panza debitat), dispozitive (ex: pinola, dorn), verificatoare (ex: subler).

 

Urmatoarea pagina, Masurari, prezinta informatiile cu privire la cota nominala, si pragurile de minim si maxim.

 masuratori

 

 

Ultima pagina, Normare, reia indicatiile de lucru, la care adauga timpii necesari pentru fiecare activitate.

 

 

normare

 


Centralizator pozitii – afiseaza fisele tehnologice cu informatiile lor principale, in format tabelat. Click dreapta in acest tabel permite urmatoarele modificari: categoria (de munca), operatiile, utilajele, sectia, sculele, dispozitivele, verificatoarele, meseria, timp de pregatire, timp unitar, ore masina (modificarea timpilor va necesita apasarea butonului recalculare timpi in dosarul fiselor tehnologice) si de asemenea, permite stergerea pozitiilor selectate.

 

In centralizator vor fi afisate primele 15.000 de pozitii. Pentru identificarea unei anumite fise tehnologice, este recomandata utilizarea filtrului din partea de sus a ferestrei.

 centralizator

 

Centralizatorul permite modificarea simultana a mai multor fise tehnologice, lucru care constituie un mare avantaj in cazul in care apar schimbari de operatii sau de alta natura. (ex: se doreste schimbarea denumirii sectiei – se realizeaza filtrarea dupa denumire si vor fi afisate primele 15.000 de pozitii pentru acea sectie; click dreapta modifica sectie; daca sunt mai mult de 15.000 de pozitii se reia operatiunea, pana nu mai raman pozitii de afisat la filtrarea dupa numele sectiei).


  

Instrumente de lucru (tehnologii)

Nomenclator operatii tehnologice – fereastra prezinta toate operatiile la care pot fi supuse produsele in procesul de fabricatie (ex: ajustare, ambutisare, calibrare, debitare etc.), cu posibilitatea de a adauga o operatiune noua sau de a modifica/sterge pe cele existente.

Nomenclator utilaje – fereastra prezinta toate utilajele folosite in firma pentru realizarea productiei. Tabelat sunt prezentate: numele utilajului, sectia, nr. utilaj, ore masina disponibile (de obicei numarul de ore lunare), total cheltuieli fixe (amortizarea) si tarif ora/masina. Si aici se poate adauga un utilaj nou sau modifica/sterge cele existente. (daca se introduc orele disponibile si totalul cheluielilor fixe, automat se calculeaza si tariful orar/ masina).

operatii

Nomenclator scule – in aceasta fereastra sunt incluse toate sculele pe care firma le foloseste pentru fabricarea produselor (burghiu, pila, tarod, frez etc). Pentru o cautare rapida, partea de sus ofera posibilitatea de aplicare a unui filtru, sau in tabel, denumirile sculelor pot fi aranjate in ordine alfabetica. Partea de jos a ferestrei contine butoane pentru introducerea in sistem a unei noi scule si de a modifica sau sterge pe cele existente.

Nomenclator dispozitive in aceasta fereastra sunt incluse toate dispozitivele pe care firma le foloseste pentru a confectiona diferite produse (ex: dispozitive de debitat, dispozitive indoire, de strunjit, stanta, dorn). Partea de jos a ferestrei contine butoane pentru introducerea in sistem a unui nou dispozitiv si de a modifica sau sterge pe cele existente.

Nomenclator verificatoare – in aceasta fereastra sunt incluse toate instrumentele de verificare pe care firma le foloseste (ex: subler, ruleta, echer, manometru, micrometru). Partea de jos a ferestrei contine butoane pentru introducerea in sistem a unui nou verificator si de a modifica sau sterge pe cele existente.